Eposz, homéroszi kérdés, Iliász

Szerdára:

  • a Homérosz-memoriterek és a memoriterfüzet
  • a homéroszi eposzok és a homéroszi kérdés (tk. 32. old.)
  • az Iliászról (tk. 35-39. old.)