9.C Mondattan II. (szószerkezetek)

Ami elméletként tudandó:

  • tk. 94-97. old. (mondatfogalom,- tipológiák, -jelentés)
  • tk. 103-104. old. (szószerkezetek)

Ami gyakorlatban megoldandó:

  • tk. 105. old./2. b), 3., 4., 6.
  • a 9.-es irodalomkönyv 139. oldala első mondatának és a 9.-es matekkönyv abszolútérték-definíciójának (kb. 96. old.) szintagmáit kigyűjteni, kategóriánként (alá- vagy mellérendelők-e)
  • az előző pont szövegére ugyanazt