11.C Lola rennt

Ha van indíttatásod, örömmel fogadom az utolsó alkalommal megtekintett film, a Lola rennt elemző megközelítését-értelmezését.

Ehhez elengedhetetlen, hogy újranézd:

//videa.hu/player?v=3r3wzuj6wa7Q5sIb

Az egyik lehetőség, hogy teljesen magadtól indulsz el; a másik, hogy figyelembe veszed a szempontokat, amelyeket megemlítek, illetve kiegészíted a magadéival.

Néhány szempontötlet:

főcím, mottó(k); cselekmény (fabula-szüzsé); tér- és időszerkezet; szereplők, viszonyrendszerük; stíluseszközök: képi megjelenítés; zene, hanghatások, dialógusok-monológok; alakzatok (ismétlés, fokozás, kihagyás, felcserélés, ellentét …); esetleg szóképek; allúziók, rájátszások általános kultúrtörténeti hanyományelemekre (vakság, számszimbolika, miegyéb); főbb témák (sors: eleve elrendeltség – szabad akarat, társkapcsolatok, pénz, hatalom, …); motívumok (gépjárművek, futás, óra, …); a film értékszerkezete

Természetesen értékes része az ilyen dolgozatnak egy-egy jelenet mélyfúrásos, több szempontot érvényesítő vizsgálata, avagy különböző jelenetek hasonló összevetése.

Arra kérlek, hogy a terjedelme egy középszintű írásbeli érettségi dolgozat szövegalkotási feladatáé legyen, azaz 400-800 szó; kézírással készítsd el, úgy add majd be.

A benyújtás határideje 2018. szeptember 17.

Megfelelőnek ítélt munka láttán nem leszek hálátlan, szerintem érdemes nekifognod.