11.C Kiegészítések. Óda a nyugati szélhez. Coleridge-Wordsworth-Kant

  1. Az első egységben a szél ambivalens karaktere („Ki rontasz és óvsz!”) a földfelszíni világban mutatkozik meg. Milyen természeti kép(ek)ben történik ez?
  2. A második egység a levegőég felé nyílik meg; mutasd meg, miben áll a szél „fenti” és „lenti” működése!
  3. A harmadik egységben a szél egyetemes ereje a vízben érvényesül; keress példákat pozitív és negatív hatású képekre!
  4. Keress hasonlóképp ambivalens momentumokat a negyedik egységben!
  5. Leltározd az egész versben a szélre alkalmazott metaforákat. Elemezd is hatásukat!
  6. Gyűjtsd össze a vers halálra vonatkozó képeit; vizsgáld azokat.
  7. Milyen beszédhelyzetekben szólal meg a lírai én?
  8. Keresd ki a szöveg évszakokra utaló képeit, motívumait.
  9. Vizsgáld meg a vers formáját! Milyen korábbi poétikai eljárások nyomait fedezed fel?
  10. Végezd el a vers alakzat- és szerkezetanalízisét!