11.C Vörösmarty-házidolgozat

Április 15-i (hétfő) határidővel várom a dolgozatot, amellyel kapcsolatban a középszintű írásbeli érettségi elvárásait támasztom:

  • olvasható, rendezett kézírással (megfelelő ékezet- és idézőjel(!)használattal) készül;
  • az írástükör megfelel a kívánalmaknak: egy ujjnyi margó mindkét oldalon, alul három sor kimarad (esetleges lábjegyzetnek, javításnak);
  • a szöveg tagolt, (egyértelmű) bekezdéseket alkalmaz;
  • terjedelme 400–800 szó.

A témát és az alapformát tekintve szabad vagy: választhatod szerelmi, hazafias témájú vagy  egyetemes (ember)létértelmező műveit; választhatsz egyetlen művet alaposabb elemzésre, vagy két (esetleg több) művet összehasonlításra; kísérletet tehetsz a benned alakuló, személyes Vörösmarty-kép egész életművet átfogó bemutatására. A lényeg, hogy egész, lezárt,  arányos alkotás kerüljön ki a kezedből.

A szempontok a lehető legtágabb körből származhatnak: a hangzásvilág, a verselés, a mondatszerkezet, a modalitás, a motívumok, az alakzatok, a trópusok, a szövegszerkezet, az egyéb szövegekhez fűződő kapcsolatok vizsgálata egyaránt érvényes.

Így például: Vörösmarty és az antikvitás; Vörösmarty és a szerelem; Klasszicista és romantikus jegyek Vörösmarty költészetében; Vörösmarty epigrammái; A nemzet és az emberiség Vörösmarty műveiben; Az én Vörösmartym; A Csongor és Tünde kozmogóniája; A Csongor és Tünde komparatív vizsgálata; Vörösmarty és az idő; Vörösmarty és a reformkor; Vörösmarty és a történelem; Vörösmarty versformái; Vörösmarty metaforahasználata; Vörösmarty alakzathasználata; Vörösmarty és a retorika; …

A legjobb, ha magad találsz magadnak konkrét témát, címet. Kérlek, mihamarabb gondolkozz el rajta és kérdezz, hátha segíthetek.