11.C Petőfi

Légy felkészült Petőfi életművének

  • kronologikus/diakrón (Petőfi-pályakép) és
  • költői szerepek szerinti, szinkrón áttekintéséből (Petőfi_költői szerepek, ez az egyik új)
  • Az apostolból (Az apostol_tételvázlat_1 ez a másik); legyen teljes birtokodban a
  • tankönyv anyaga (228-260. old.), és a
  • szöveggyűjtemény versei, (195-237. o.); valamint a korábbi
  • kiadott anyagok.

A dolgozat egyébként a szokásos áttekintő jellegű lesz: személyek, helyek, fogalmak ismerete; az életmű szakaszainak-karakterjegyeinek áttekintő bemutatása; főbb alkotások tárgyalása; művek felismerése, stílusjegyeinek, motívumainak megnevezésével.

Ha valaki a negyedik hatalmi ág mai magyarországi állapotára kíváncsi, kattintson.

Petőfi szobra Mezőberényben, ahonnan Júliától és Zoltántól búcsúzva Segesvár–Héjjasfalva felé indult:

Mezőberény