9.A Testamentum távollétemre

Kérlek, legyen nálad a sárga feladatgyűjtemény a szerdai és a csütörtöki összevont órán is, a másik csoport munkáját fegyelemmel, csenddel segítve oldd meg ezeket:

szerda

csütörtök

636–652. első és utolsó itemek (pl. a) és e), stb.), házik az utolsó előttiek 658., 656., 657., házi a maradék

Köszönöm; hétfőn már együtt matekozunk, jó hétvégét!

12.C Gogol. A köpönyeg

Holnapra tanulmányozd át és oldd meg a füzetedbe a feladatokat. Aki nem olvasta mára, holnapra tegye meg; mindenki hozza a szöveget.

Gogol alkotásaiban a

 • realisztikus és
 • fantasztikus elemek

egymás mellettisége, a két szint érintkezése, fiktív együttlétezése a legfontosabb invenció az irodalmi hagyománytörténésben. Folytatódó tradíciót teremt a 20. század irodalmának, példa lesz rá Franz Kafka és a mi Örkény Istvánunk életműve.

E két tartomány feszültsége kiterjed egyéb vonatkozású polaritásokra, így

 • a félelmetes–nevetséges,
 • a fenséges–komikus;

illetve az egymással össze nem illő hangnemek (modalitások) megjelenítésére: a szövegben

 • a szentimentális (érzelmes), a tárgyilagos, az ironikus-szatirikus, a tragikus és a komikus, a patetikus és a gúnyos hangnem egyszerre szólal meg.

Mindezek bizarr egységének megnevezésére a groteszk (az olasz grotta ’barlang’ kifejezésből) használatos. A groteszkben a komikus hiba centrális erejű és értékű. Az egyszerű komikummal szemben (ld. pl. Orgont a Tartuffe-ben) időtlenné emelkedik, feloldhatatlan marad: világszemléletet fejez ki, eszerint ragadja meg a világ, a létezés valamely lényegi vonását.

Feladatok:

 1. Keress példákat a szövegből a fent említett dichotómiákra (pl. realisztikus vs. fantasztikus, félelmetes vs. nevetséges,…).
 2. Keress példákat az egyes hangnemek megszólalására.
 3. Keress olyan szöveghelyeket, amelyek a narrátor szólamában az élőbeszéd jellegzetességeit erősen kidomborítják.
 4. Milyen tudással bír a narrátor a szereplőkről és a történésekről?
 5. Hogyan viszonyul a narrátor a szereplőkhöz és a történethez?
 6. Milyen komikus és milyen tragikus vonásai vannak az elbeszélt történetnek?
 7. Hányszor (és kiknek) mondja el Akakij Akakijevics a köpeny elrablásának történetét?