12.C Ady IV.

Az ős Kaján – Ésaiás könyvének margójára

Kérlek, hogy most már legyen meg a teljes tankönyv-Ady (164–198. o.), és készítsd el Az eltévedt lovashoz tartozó A–D) feladatokat, a lovas alakjától a beszédhelyzettel bezárólag: Ady IV.

A verstípusoknál (Verstípusok_Ady) példaként hozott versek ismeretét elvárom, itt mindet megtalálod. De inkább saját kötetből olvasd őket.

A korai pályaszakasz titanizmusához Beethoven zongoraszonátáiból kettőt választottam, az Appassionatát (szenvedélyes) és a Sonata Pathétique-et (patetikus szonáta). Közvetlenül A fekete zongorához  az előbbi harmadik tételét ajánlom. Mindkettőt a sokszor emlegetett Glenn Gould előadásában, akiről egy kíváló művészregény is született Thomas Bernhardtól. A másodikhoz egy Csáth Géza-novellát ajánlok.

Appassionata

1. Allegro assai

2. Andante con moto attacca

3. Allegro ma non troppo. Presto

Sonata Pathétique

1. Grave. Allegro di molto e con brio

2. Adagio cantabile

3. Rondo. Allegro