12.C Ady megmondja. Kemény, Térey. Levelek Iris koszorújából

Kérlek, haladj a tankönyvből a Babits-életrajzzal (222–224. o.), és egy-egy megállapítást várok mindenkitől a kiadott lapon (Adytól Babitshoz) szereplő két Babits-vershez a zárójelben felvetett szempontokra:

  • Az örök folyosó (cím, versforma, szerkezet, jelentéslehetőségek)
  • Hegeso sírja (tér- és idővonatkozások, verselés, szerkezet, értelmezési lehetőségek)

Örülnék bármely más észrevételnek is.

Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök.