A görögség-dolgozathoz

A felkészülés alapja a keddi irodalomdolgozathoz: tankönyv 23-65. oldal (Aiszóposz nélkül) és 73-74. (thébai mondakör) oldal; szöveggyűjtemény 16-64. oldal (Aiszóposz és Platón most nem); a kiadott anyagok; a honlapon megjelentetettek és az órán elhangzottak.

A görög líra kapcsán kiadott szemelvények közül nem jutott idő a kardalra.

A kardal műfaja közelebb áll a kollektív lírához, mint az iambosz, és az aiol dalköltészet. A közösségi jelleg megjelenésének, előadásának körülményein is érződik: témája általában valamilyen fontos vallási, kultikus esemény, amely egy egész közösség számára jelentős szerepű. A kardalokat nem egyetlen ember énekelte, hanem lányokból, fiúkból vagy férfiakból álló kar, tehát egy közösség. Ilyen kardalok hangzottak el az Apollón vagy Dionüszosz tiszteletére rendezett rituális eseményeken. Így a kardal műfaján belül elkülöníthetjük a paiánt és a dithüramboszt; előbbi Apollónt, utóbbi Dionüszoszt dicsőíti; külön műfaj magasztalta az ünnepi (sport)játékok, így az olimpiák győzteseit, ez az epinikion. Az utóbbi (al)műfaj is a vallási szertartásokban gyökerezik, mert a versenyek mindig valamelyik isten kultuszának részét képezték. A legismertebb a Zeusz tiszteletére rendezett, Olümpiában. Epinikion a kiadott szemelvények utolsója.) A kart maga a szerző tanította be, s az egész előadást is (az éneket tánccal kísérték) a költő rendezte. Épp ezért a költő személye bizonyos mértékig kiemelkedett a kollektivitásból.

szemelvenyek-a-gorog-lirahoz

Memoriter keddre csupán az eposzok invokációja és propozíciója; csütörtökre kérem a thermopülai hősök sírfeliratát (epigrammáját), ógörögül és magyarul is.

varro-szimonidesz

A dolgozatban lesznek kifejtendő feladatok;  meghatározandó helyek, személyek, fogalmak, műfajok; kapod majd feladatként szemelvények felismerését, hozzájuk értő-értelmező kommentárt várok.