A Szózat és a Himnusz

Csütörtökre válaszold meg a kérdéseket a két költemény szövege alapján. A táblázat: szozat-vs-himnusz

  Kérdés VÁLASZIDÉZET A SZÓZATBÓL AZ IDÉZET ÉRTELMEZÉSE (ELEMZÉS, MAGYARÁZAT) VÁLASZIDÉZET A HIMNUSZBÓL AZ IDÉZET ÉRTELMEZÉSE (ELEMZÉS, MAGYARÁZAT)
A HAZA ÉS A NEMZET FOGALMA A HIMNUSZBAN ÉS A SZÓZATBAN Hányféle hazáról van szó a versben?        
Mit jelent a (magyar) haza, mi a haza a versben?        
Milyen nemzetszemlélet /nemzetfogalom olvasható ki a versből? Kik alkotják a nemzet közösségét?        
TÖRTÉNELEM-SZEMLÉLET A HIMNUSZBAN ÉS A SZÓZATBAN Milyen hatalom irányítja, alakítja a magyarság történelmét?        
Milyen lehetőségei, kilátásai vannak a nemzetnek sorsa irányításában?        
Mit tehet az egyén a történelem befolyásolásában?        
NEMZETI ÖNSZEMLÉLET ÉS SZABADSÁG-ÉLMÉNY A HIMNUSZBAN ÉS A SZÓZATBAN Milyennek látja, láttatja a vers beszélője a magyarokat?        
Hogyan értelmezi a beszélő a nemzeti múltat és a jelent?        
Mit tart a jövő kilátásairól?        
Hogyan, milyen értelemben jelenik meg a szabadság (eszme) a versben?        
TÖRTÉNELEM-SZEMLÉLET ÉS BESZÉDHELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI A HIMNUSZBAN ÉS A SZÓZATBAN Ki a vers beszélője, milyen szerepben szólal meg?        
Kinek a nevében beszél, kit/kiket szólít meg? (Milyen nyelvi formát, igemódot használ a megszólításra?)        
Mi a beszélő szándéka, kommunikációs célja? Mit kér? Kitől? Milyen retorikai eszközökkel él a beszélő (az érvelés logikája, példatára, szerkezete, az érzelmi ráhatás)?        
TÖRTÉNELEM-SZEMLÉLET ÉS MŰFAJ ÖSSZEFÜGGÉSEI A HIMNUSZBAN ÉS A SZÓZATBAN Mi a ’himnusz’ és mi a ’szózat’?        
Hogyan határozza meg a versbeli történelemszemlélet a szöveg műfaját?        
Mi a hasonlóság és mi a különbség a himnusz és az óda között? Melyek a két versben is meglévő konvenciói?