9.C Bibliafordítások

héber → görög: Septuaginta (ún. hetvenes fordítás)

512px-codex_vaticanus_b_2thess-_311-18_hebr-_11-22

Egy oldal a Septuagintából

Az Alexandriában (Egyiptomban) élő szórványzsidóság (diaszpóra) tagjai már nem
beszélték a hébert és az arámit; 72 bölcs 72 nap alatt fordította az Ószövetséget görög nyelvre; fordításuk a legenda szerint szóról szóra (lat. verbatim) megegyezett. (i. e. 150 körül)

héber, görög → latin: Vulgata

Szent Jeromos (Hieronymus) készítette a 4-5. század fordulóján.

biblia-vulgata-2

A Vulgata-kiadások egyikének címlapja

Betlehem
mellett tanult meg héberül, hogy munkáját elvégezhesse. A nyugati egyházban ezt használták a 8. századtól, később szinte kizárólagossá vált. Innen a Versio Vulgata, ’általánosan használt változat’. Ismerős lehet a vulgáris, ’közönséges’ szó kapcsán.

Nemzeti nyelvű bibliafordítások

A 15. század második felében és a 16. század elején indul meg a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása. A protestantizmus a Biblia-fordítások új hullámát hozta létre, így emelik a nemzeti nyelveket a szent nyelvek (héber, görög, latin) mellé.

Az első teljes német nyelvű fordítást Martin Luther, a reformáció elindítója 1534-ben

guttenberg-bible

A Guttenberg-féle kiadás egyik példánya

készítette el.

Az Újszövetség első teljes magyar nyelvű fordítása 1541-ben jelent meg Sylvester Jánostól, ai felismerte a magyar nyelv alkalmasságát az időmértékes verselésre, fordítását egy disztichonban írott verssel vezette be:

362px-sylvester_-_biblia

Sylvester Újszövetség-fordítása

Próféták által szólt rígen néked az Isten / Azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát.

 

Az első teljes magyar Biblia-fordítás 1590-ben jelent meg, a

vizsolyi

A Vizsolyi Biblia

protestáns Károlyi Gáspár Vizsolyi Bibliája. fordítása rendkívüli hatást gyakorolt a magyar irodalmi nyelv kialakulására és életére.

Az első teljes katolikus fordítás 1626-ban készült el, Káldi György jezsuita szerzetes

kaldi_gyorgy_biblia_1626

Az első katolikus bibliafordítás 1626-ból

munkája, gyakran Káldi-Neovulgátaként említik.