9.C Vágáns-költészet

  • Ami kell (középkor-témazáró május 11-én): tk. 154. oldal, szöveggyűjtemény 155-156. oldal (vágánsköltészet); 155. old. (Dantéról).
  • A teljes: Carmina Burana.
  • Orff feldolgozása: