12.C A nyelvtandolgozatról

Jelek, jelrendszerek. A nyelv mint (dinamikus–kvázistacionárius) jelrendszer. Nyelv és gondolkodás. A beszéd mint cselekvés. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok

 1. fogalmak: jel, ikon, index, szimbólum; szinkrónia, diakrónia, neologizmus, archaizmus; lokúció, illokúció, perlokúció, performatív ige; nyelvcsalád, nyelvtípus, szabályos hangmegfelelés, alapnyelv, alapszókincs, alapnyelvi szóalak; izoláló, agglutináló, flektáló, inkorporáló nyelv.
 2. kisebb témák:
  1. a jelek jellemzői,
  2. a jelek csoportosítása,
  3. feltételezések a nyelv kialakulásának okairól,
  4. a nyelvi szintek bemutatása,
  5. nyelv (langue) és beszéd (parole) összevetése,
  6. a nyelv és a beszéd funkciói,
  7. együttműködési alapelvek,
  8. összehasonlító nyelvtudomány: fogalma, módszerei.
 3. nagyobb témák:
  1. a nyelv mint változó rendszer (a változások szintjei, okai, forrásai),
  2. nyelv és gondolkodás (a gondolkodás fogalma a nyelvészetben, a gondolkodás nem nyelvi formái, a nyelv mint megismerő (kognitív) tevékenység; nyelv és gondolkodás viszonya, a nyelvi kompetencia örökletes és/vagy szerzett volta),
  3. a beszéd mint cselekvés (a beszédtett fogalma, lokúció, illokúció (illokúció a tájékoztató kijelentésekben), perlokúció; háttérmondatok
  4. nyelvcsaládok, nyelvtípusok (az élő nyelvek száma, sorsa; csoportosításuk eredetük, felépítésük szerint).
 4. feladatok: a tankönyvi feladatokhoz hasonlók lesznek.

Tervem szerint mindegyik csoportban lesz 6 fogalom, 3 kicsi és 1 nagy kifejtendő téma, továbbá 3 gyakorlati feladat.

A felkészüléshez:

 • 9.-es tk. 42–46. o.,
 • 12.-es tk. 8–38. o., ezt a legutolsó, 38. oldalt különösképp a figyelmedbe ajánlom.

dolgozatterv_jelrendszer; beszédtett; nyelvtipológiák

3._Daróczi-Csaba_-_Háború-és-béke_03_1_1104_0707

Daróczi Csaba: Háború és béke. Az Év Természetfotósa pályázat Emlősök viselkedése kategóriájának 1. helyezettje, 2019