ÓE A második nagyzéhához. 12. gyakorlat

A jövő hétfőn, december 2-án esedékes zárthelyiben:

 • valószínűségi eloszlások várható értékkel:
  • binomiális,
  • hipergeometrikus,
  • Poisson- és
  • egyenletes (ld. kockadobás);
 • addíciós tételek;
 • függvénygrafikonok szelőjének, érintőjének egyenlete;
 • differenciahányadosból differenciálhányados (függvényhatárérték-képzéssel);
 • deriválás
  • alapderiváltakkal,
  • összetettek (differenciálási szabályokkal: konstansszoros, összeg/különbség, szorzat, hányados, függvénykompozíció);
 • teljes függvénydiszkusszió;
 • szélsőértékfeladatok (gyakorlat közeli);
 • differenciálási fogások:
  • logaritmikus differenciálás,
  • inverzfüggvény differenciálása,
  • függvényhatátérték L’Hospital-szabállyal;
 • a komplex számkör alapjai: másodfokú egyenletek komplex gyökei, algebrai alak, valós és képzetes rész, ábrázolás a komplex síkon, abszolút érték, komplex számok összege és különbsége;
 • többváltozós függvények értelmezése.

Az első képen a cím a nem komoly, ez valójában a 12. gyakorlat volt. Ez van. Továbbá a 4. táblakép után egyet elfelejtettem lefotózni, épp azt, ahol meglett a hengersugár. Esetleg elküldhetné, ha megvan valakinek: beilleszteném.

JpegJpegJpegJpegJpegJpegJpeg