Tömegkommunikáció II. (hatásai)

Csütörtökre (10. 13.): tk. 28-30. old. (elmélet), 30. old./3. (megoldandó feladat, a teljes); továbbá vázlat a 33-36. oldalon található fejezetből: médiatípusok és -műfajok.