Kérdések az Anyeginhez

 1. Vajon az elbeszélő vagy a hős regénye-e az Anyegin?
 2. Az elbeszélt történet vagy a történet elbeszélésének módja hangsú-
  pushkinonegin

  Puskin és Anyegin a Néva-parton

  lyosabb? (Indokold.)

 3. Foglald össze 8-10 vázlatpontban a mű cselekményét.
 4. Mi mindenről ejt szót a történeten kívül az elbeszélő?
 5. Milyennek mutatja be az elbeszélő az első fejezetben Anyegin személyiségét, képességeit és életvitelét?
 6. Változik-e a mű során az elbeszélő hőséhez való viszonya? Ha igen, miképp?
 7. Milyen lehetőségeket kínál a hősnek a vidéki örökség, miért nem tud élni velük?
 8. Mi mindenben különbözik a vidéki és a fővárosi élet a mű világában?
 9. Milyen fiatalember Lenszkij, milyen személyiség Olga, milyen Tatjana?
 10. Mi a szerepe az alakok jellemzésében az irodalomnak, az irodalmi hagyománynak?
 11. Hányféleképpen jelenik meg a műben a befejezetlenség?
 12. Miért bírhatott különleges jelentőséggel a 19. század olvasói előtt Tatjana levele Anyeginhez?
 13. Végezd el két konkrét strófa verstani elemzését (prozódia, rímek). Vizsgáld meg néhány költői képét is!
 14. Keress irodalmi alakokat, szerzőket a mű szövegében (pl. Homérosz, Byron,…)!