11.C Retorika I. (tanácsok a dolgozathoz)

Mindenképpen hasznos volna

 • a két kiadott szöveg (ha nem találnád: kossuth-kölcsey) alapos áttanulmányozása; továbbá ismerd
 • a retorika szűkebb és tágabb fogalmát, elnevezéseit, eredetét,
 • a retorikai háromszög elemeit (éthosz, pátosz, logosz),
 • a klasszikus retorika szövegtípusait,
 • a retorika és a kommunikációs tényezők és funkciók kapcsolatát;
 • a klasszikus szónoki beszéd és az elemző-meggyőző szövegek szerkezetének egységeit, tételesen, ahogyan
 • a retorikus szöveg elkészítésének négylépéses modelljét is, kérlek.

11.C Kiegészítések. Óda a nyugati szélhez. Coleridge-Wordsworth-Kant

 1. Az első egységben a szél ambivalens karaktere („Ki rontasz és óvsz!”) a földfelszíni világban mutatkozik meg. Milyen természeti kép(ek)ben történik ez?
 2. A második egység a levegőég felé nyílik meg; mutasd meg, miben áll a szél „fenti” és „lenti” működése!
 3. A harmadik egységben a szél egyetemes ereje a vízben érvényesül; keress példákat pozitív és negatív hatású képekre!
 4. Keress hasonlóképp ambivalens momentumokat a negyedik egységben!
 5. Leltározd az egész versben a szélre alkalmazott metaforákat. Elemezd is hatásukat!
 6. Gyűjtsd össze a vers halálra vonatkozó képeit; vizsgáld azokat.
 7. Milyen beszédhelyzetekben szólal meg a lírai én?
 8. Keresd ki a szöveg évszakokra utaló képeit, motívumait.
 9. Vizsgáld meg a vers formáját! Milyen korábbi poétikai eljárások nyomait fedezed fel?
 10. Végezd el a vers alakzat- és szerkezetanalízisét!