11.C Szinten tartás

A francia és az orosz romantikához: tk. 125-128., 129-138. oldal. No meg a korábban kiadottak.

A homéroszi eposzokhoz a kiadott anyag mellett érdemes felidézned a trójai mondakört (ebben segíthet Kata és Leila még kilencedikben készített munkája: Trójai mondakör), illetve fellapoznod a kilencedikes tankönyvet, jegyzeteidet.

Az Anyeginhez: fusd át még egyszer a szöveget mint már ismerős tájat, és keresd a szemeddel az irodalmi utalásokat (akár antik, akár egyéb), illetve kövesd az elbeszélői szólamot, majd válaszold meg az alábbi kérdéseket.

 1. Vajon az elbeszélő vagy a hős regénye-e inkább az Anyegin?
 2. Az elbeszélt történet vagy a történet elbeszélésének módja hangsú-pushkinoneginlyosabb? (Indokold.)
 3. Foglald össze 8-10 vázlatpontban a mű cselekményét.
 4. Mi mindenről ejt szót a történeten kívül az elbeszélő?
 5. Milyennek mutatja be az elbeszélő az első fejezetben Anyegin személyiségét, képességeit és életvitelét?
 6. Változik-e a mű során az elbeszélő hőséhez való viszonya? Ha igen, miképp?
 7. Milyen lehetőségeket kínál a hősnek a vidéki örökség, miért nem tud élni velük?
 8. Mi mindenben különbözik a vidéki és a fővárosi élet a mű világában?
 9. Milyen fiatalember Lenszkij, milyen személyiség Olga; milyen Tatjána?
 10. Mi a szerepe az alakok jellemzésében az irodalomnak, az irodalmi hagyománynak?
 11. Hányféleképpen jelenik meg a műben a befejezetlenség?
 12. Miért bírhatott különleges jelentőséggel a 19. század olvasói előtt Tatjána levele Anyeginhez?
 13. Végezd el két általad választott strófa verstani elemzését (szótagok-verslábak-sorszerkezet-strófaszerkezet, rímek). Vizsgáld meg néhány költői képét is; keress alakzatokat!
 14. Keress irodalmi alakokat, szerzőket a mű szövegében (pl. Homérosz, Byron, …)!