11.C Himnusz

  1. Szerinted mi a szerepe a népek életében a nemzeti himnusznak?
  2. Milyen egyéb jelképeit ismered a nemzeti összetartozásnak?
  3. Miként azonosítható a szöveg alapján a versben megszólaló hang forrása?
  4. Kit szólít meg a beszélő; milyen céllal, milyen hangnemben?
  5. Kit ért a szövegből igazolható módon a magyarság körébe tartozónak?
  6. Milyen szó szerinti, variációs vagy motivikus ismétlődéseket találhatunk a szövegben? Milyen szerepük lehet?
  7. Milyen intertextuális gesztusokat észlelsz a szövegben?
  8. Kortárs horizontunkból szemlélve miként bővülhetett Kölcseyéhez képest a “Bal sors akit régen tép” vagy a “Megbünhödte már e nép” sorok jelentésköre?