12.C A holnapi dolgozathoz. Nyelvtan-terv

A dolgozat szerkezete a következő:

I. általános ismeretek

 1. fogalmak (pl. asszonánc, historizmus, l’ art pour l’ art, drámai költemény, szonett, areferencialitás, szinesztézia, dialektika, entrópiatan, frenológia, liberalizus, mimézis, pozitivizmus, spleen≈ennui, haláltánc, misztériumjáték, moralitás, materializmus, …)
 2. helyszínek (pl. Egyiptom, Athén, …; Csesztve, Brüsszel, Alsósztregova, Duino, …)
 3. személyek (pl. impresszionista-szimbolista-szecessziós képzőművészek, zenészek (Monet, Renoir, Degas, Rodin, Debussy, …); fő alakjaink életében-műveiben fontosak (Arany János, Poe, Catullus, Szontagh Pál, Jeanne Duval, Fráter Erzsébet, Fourier, Kepler, Kant, …);

II. Az ember tragédiájáról legyen átfogó, de itt-ott mélyebb tudásod: ismerd az erdő fő ösvényeit, de tudj néhány nevezetes fát is körüljárni. A tankönyvön kívül

 1. Az ember tragédiájáról_öf,
 2. nézd Viki képeit, olvasd kommentárjait.

III. Egy lírai alkotás vizsgálatával annak romantikus és/vagy modern jellemzőinek elemző bemutatása. Itt ezeket ajánlom a tankönyvi oldalakon kívül, még egyszer:

 1. A klasszikus (esztétizáló) modernség költészete,
 2. Baudelaire,
 3. olvass verseket kötetből, szöveggyűjteményből, kioszmányból (Baudelaire-szemelvények;    Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Rilke; esetleg Az irodalmi modernség kezdetei a lírában),
 4. hallgass Satie-t.

térkép_szimbolizmus, impresszionizmus

Nyelvtannal folytatjuk.

Szerdára

 • a nyelv mint jelrendszer (9.-es nyelvtankönyv 43–44. o.),
 • A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer (12.-es, 9–11. o.). Ezekből lesz a szóbeli érettségi 6. nyelvtantétele.

Csütörtökre

 • Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya (12. tk., 1719. o.), ez lesz a 7. szóbeli tétel;
 • A beszéd mint cselekvés (12. tk., 24–26. o.). Ez pedig a harmadik nyelvtantétel.

Péntekre

 • A nyelvcsaládok és a nyelvtípusok (12. tk., 30–33. o.). Ez majd a nyelvtörténethez kell: a 4. tételnél, a magyar nyelv rokonságánál.

És akkor jövő hétfőn, november 11-én ezekből lesz dolgozat.