Óbudai gépészek, 5-12. gyakorlat; 3. zárthelyi

A hétfőn, december 3-án esedékes 3. zh.-ban:

  • egyváltozós függvények szélsőértékvizsgálata
  • többváltozós függvények értelmezési tartományának vizsgálata
  • első- és másodrendű parciális deriváltak képzése
  • többváltozós függvények szélsőértéke, feltételes szélsőérték (Lagrange-multiplikátor)
  • komplex számok: algebrai, trigonometrikus és exponenciális alak; másodfokú egyenlet komplex gyökeinek meghatározása; műveletek: összegzés, különbség, n-edikgyök-vonás

December 10-én pedig az összevont pót-/javító a második és a harmadik zárthelyi anyagából.

A korábbi gyakorlatok anyaga:

5.gyakorlat_mat_I_halasz_első zh

6.gyakorlat_mat_I_halasz

7.gyakorlat_mat_I_halasz

8.gyakorlat_mat_I_halasz

9.gyakorlat_mat_I_halasz

11.gyak_mat_I_halasz

12.gyakorlat_mat_I_halasz